Normering

Op het gebied van brandveiligheid worden er steeds strengere eisen gesteld aan brandvertraging, certificering, aansturing en sluiting van brandwerende deuren. In Nederland is vooral de NEN 6069 bekend vanuit het bouwbesluit.

De Europese gemeenschap gaat men steeds meer naar uniformiteit van regels.

Ook op het gebied van brandveiligheid zijn er inmiddels nieuwe zwaardere normen ontwikkeld. Deze Europese norm in Nederland is bekend onder de NEN-EN 1634-1. Voor alle Europese lidstaten geldt de Europese norm EN1634-1

De zwaardere normering houdt onder andere rekening met de gebruiksbestemming van de deur en de daarbij behorende eisen die gesteld worden aan een deur. Dit betekent in Nederland dat in de Pgs-15 ruimten(voorheen CPR) brandwerende deuren toegepast dienen te worden welke getest en gecertificeerd zijn met thermische isolatie ook wel de EI eis.

De strengere eisen hebben gevolgen voor de brandveiligheidseisen van gebouwen. Zo moet men in veel gevallen compartimenteren naar een maximaal vloeroppervlak van 1000 mē. Ook gelden er andere eisen voor de brandwerendheid van buitengevels en toegangsdeuren in verband met de belendende panden. Al deze eisen hebben tot doel de schade zoveel mogelijk te beperken.

Wat is nu de EI eis?

Vanwege de strengere Europese normen worden er verschillende aanvullende eisen gesteld aan brandwerende deuren in specifieke toepassingsgebieden. Voor bijvoorbeeld PGS-15 (voorheen CPR) ruimten is het noodzakelijk dat de brandwerende deuren voldoen aan de aanvullende EI is. Dit is weer onder te verdelen in de EI1 (25mm vanaf het kader gemeten) en de EI2 (100mm vanaf het kader gemeten). Op de brandwerende overheaddeur type TT heeft Hallington Doors de classificatie NEN-EN 13501-2 norm, 60 minuten EI 1 behaald.

Deze eis heeft te maken met de thermische isolatie. Dit betekent dat tijdens de test de gemiddelde temperatuur niet hoger mag worden dan 140 graden en op 1 punt niet warmer dan 180 graden. Bij onze brandwerende overheaddeur is tijdens de test de gemiddelde temperatuur maximaal 87 graden gestegen, gemeten op het deurblad aan de niet verhitte zijde. Tijdens de test loopt de temperatuur op tot meer dan 1000 graden. In veel Europese landen geldt tevens deze eis in publieke ruimten. Dit vanwege de warmte doorgifte tijdens de brand achter de branddeur. Hierdoor worden de verschillende vluchtwegen niet geblokkeerd door de hitte.