Brandwerende overheaddeur

Sinds het nieuwe bouwbesluit van 1 januari 2003 worden verhoogde eisen gesteld aan de brandvertraging, certificering, compartimentering en aansturing van brandvertragende deuren. Zo moet men in veel gevallen compartimenteren naar een maximaal vloeroppervlak van 1000 m2.
Ook gelden er andere eisen voor de brandvertragendheid van buitengevels en toegangsdeuren in verband met de belendende panden.

In Nederland is vooral de NEN 6069 bekend vanuit het bouwbesluit. De Europese gemeenschap gaat men steeds meer naar uniformiteit van regels. Ook op het gebied van brandveiligheid voor branddeuren zijn er inmiddels nieuwe zwaardere normen ontwikkeld. Deze Europese norm in Nederland is bekend onder de NEN-EN 1634-1. Voor alle Europese lidstaten geldt de Europese norm EN1634-1

Hallington Doors heeft twee deurconstructies ontwikkeld en getest.

Type RT: 60 min brandwerende overheaddeur HF100 (RT)
Test : MR 030353 d.d. 17 december 2003 getest volgens NEN 6069.

Nieuw: Type TT: De brandwerende overheaddeur type HF 120 TT EI1 – 60
Test: Efectis/TNO 07-9-251 d.d. 4 februari 2008, getest volgens de NEN-EN 1634-1 (NEN 6069) certificering als de classificatie NEN-EN 13501-2. De overheaddeur is getest in een ovenafmeting van 5000X5000. Voor grotere afmetingen zijn er extrapolatierichtlijnen opgesteld. Deze worden door deskundigen, eventueel met aanpassingen, op de geteste constructie gecombineerd. Deze extrapolaties zijn noodzakelijk omdat de afmetingen van de testoven beperkt zijn.

Omdat de lidstaten van de Europese Unie zelf aanvullende eisen kunnen stellen die strenger zijn dan de basisnormen, heeft Hallington Doors ook voldaan aan de veel zwaardere norm voor thermische isolatie (/T 140ºC - 180ºC), die o.a. in België vereist is.

De brandvertragende deuren van Hallington Doors kunnen op diverse manieren worden aangedreven:

Bij een elektrische aandrijving wordt de motor aangesloten op de brand- en/of rookmeldinstallatie. Bij signalering van brand- en/of rook zullen de brandvertragende deuren met een gecontroleerde snelheid sluiten. Met een optioneel back-up systeem zal de deur ook bij stroomuitval gecontroleerd sluiten

Hallington Doors biedt tevens de mogelijkheid om de aandrijving en de besturingmogelijkheden van de brandvertragende overheaddeuren in een explosieveilige uitvoering te leveren.

Tevens is het mogelijk om de brandvertragende deuren ook toe te passen in situaties waar ook een geluidseis van toepassing is. Tot 50dB is het mogelijk om deze 2 eisen te combineren in één deur.

De brandwerende overheaddeur is uitermate geschikt voor toepassing in PGS 15 (voorheen CPR-ruimten) en/of ruimten waar hoge eisen worden gesteld aan hoge vloeistofbeheersbaarheid. De deur heeft niet alleen een brandvertraging van zestig minuten, maar kan optioneel uitgevoerd worden met geïntegreerde vloeistofkering.